USB An toàn

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Phần mềm của USB an toàn được sáng chế bởi quân đội và đã được bảo vệ bản quyền. Qua nhiều gian đoạn nâng cấp với tên gọi ban đầu là Vs-Key, đến hiện nay USB an toàn là tên gọi chính thức của sản phẩm