THÔNG TIN THANH TOÁN:

– Chủ tài khoản: Trần Viết Cường

– Ngân hàng Kỹ Thương (Techcombank) Số tài khoản: 19034100963011